İletişim

 

Westline International Uluslararası Eğitim Danışmanlığı

Müşteri Adaylarının Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin

Aydınlatma Metni

Değerli Başvuran,

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili uygulamalarımız ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun“) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla GEON Eğitim Danışmanlık Organizasyon ve Turizm Hizmetleri İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti. (“Westline”) olarak işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Bu metinde, Westline’ın müşterilerine sunmuş olduğu yurtdışı eğitim danışmanlığı hizmetlerinden (“Hizmetler/Hizmet”)  faydalanmak için iletişim kanallarımız (çağrı merkezi, www.westline.com.tr ve www.summerworktravel.com internet sitesi (“Site”) veya 3.kişi web siteleri, sosyal medya) üzerinden bizimle iletişime geçmeniz, Westline’ın yer aldığı çeşitli etkinliklerdeki (fuar, stant, çekiliş, yarışma, seminer vs.) tanıtımlarımız uyarınca online veya fiziksel olarak form doldurmanız veya satış ofislerimizi ziyaret etmeniz halinde işlenecek kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metni yer almaktadır.

Site’de çerez vb. programlar kullanılmaktadır. Çerez politikamıza göz atmak için tıklayın.

 1. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız ve İşlediğimiz Kişisel Verileriniz Nedir?

Bilgi Toplama/İletişim Faaliyetleri

Şirketimize ait çeşitli iletişim kanalları (çağrı merkezi, www.westline.com.tr ve www.summerworktravel.com internet sitesi (“Site”), 3.kişi web siteleri, sosyal medya, e-posta) üzerinden bizimle iletişime geçmeniz, Westline’ın yer aldığı çeşitli etkinliklerdeki (fuar, stant, çekiliş, yarışma, seminer vs.) tanıtımlarımız uyarınca online veya fiziksel olarak form doldurmanız veya satış ofislerimizi ziyaret ederek uzmanlarımızla görüşmeniz ve Hizmetler’den faydalanmak için bilgi talep etmeniz halinde; talep ettiğiniz ve size en uygun Hizmet’in tespit edilebilmesi amacıyla sizi tanıyabilmek ve bu amaçla iş ortaklarımızdan size yönelik teklif alınabilmesi, alacağımız/hazırlayacağımız teklif ve imkanlara ilişkin size bilgi verilebilmesi ve iletişim süreçlerinin yürütülebilmesi, talebiniz halinde satış ofisinde randevu oluşturulması, talep ettiğiniz Hizmet kriterlerini ve şartlarını taşıyıp taşımadığınızı tespit edebilmek, gerekli hallerde sistemlerimize kaydedeceğimiz bu kayıtlara tekrar ulaşabilmek amaçlarıyla kimlik (ad soyadı), iletişim (telefon numarası, e-posta, adres ve anlık sesli/görüntülü görüşme için gerekli iletişim bilgileri), müşteri işlem (hizmet almak istediğiniz şube bilgisi, ilgilenilen program bilgileri, tercih edilen seyahat tarihleri, eğitim bilgileri (okuduğu okul/bölüm/sınıf bilgileri), yabancı dil yeterlilikleri, bütçe bilgisi, talepleriniz, sizinle yapacağımız görüşme notları, kayıt tarihi, ziyaret tarihi, görüşme detayları, bize ileteceğiniz notlarınız, ilgili programa uygunluğunuzu tespit edebilmek için gerekli olabilecek bilgiler) bilgileriniz işlenecektir. Ayrıca yaşınızın almak istediğiniz Hizmet’e uygun olup olmadığını tespit edebilmemiz amacıyla ilgili Hizmet’in gerektirmesi halinde kimlik (doğum tarihi), müşteri işlem (Hizmet’e uygunluğa ilişkin ilgili Hizmet’le ilgili size soracağımız sorulara vereceğiniz yanıtlar, örneğin cankurtaran olarak çalışmak istemeniz halinde yüzme yeteneğiniz, buna ilişkin ispatlayıcı belgeleriniz) işlenecektir.

Hizmet Sonrası Süreçler

 • Raporlama/Analiz/İstatistik Süreçleri: Hizmetlere ilişkin raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi, yapılan satışlara ilişkin istatistiki bilgilerin oluşturulabilmesi ve bunların analiz edilmesi amacıyla kimlik bilgileriniz (ad, soyadı) ve müşteri işlem bilgileriniz (program türü, güncel durum/statü bilgileri, yabancı dil yeterliliği, sisteme kayıt tarihi) işlenecektir.
 • Anket Süreçleri: Müşteri memnuniyetinizin ölçülmesi ve Hizmet kalitemizin artırılmasına yönelik faaliyetler kapsamında katılmak istemeniz halinde kimlik (ad soyad), iletişim (telefon, e-posta) ve müşteri işlem (anket yanıtlarınız) işlenecektir.

Müşteri İlişkileri/Çağrı Merkezi Süreçleri

Hizmet satış faaliyetlerinden bağımsız olarak, müşteri iletişim kanallarımız (çağrı merkezi, Site, e-posta, satış ofisini ziyaretler) üzerinden talep veya şikâyetlerinizi iletmeniz halinde sistemlerimize bu çağrıya ilgili kayıtların yapılması, (varsa) mevcut kayıtlarınızın tespit edilmesi, talebinizin yerine getirilip sonucunun tarafınızla paylaşılması ve gerekli durumlarda tarafınıza geri dönüş yapılabilmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması, şirketimizin kalite standartlarının sağlanması, çalışan ve iş süreçlerinin denetiminin sağlanması, olası hukuki uyuşmazlık veya yasal süreçlerde mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek amacıyla kimlik (ad, soyadı, müşteri ID numarası), iletişim (telefon numarası, e-posta) ve müşteri işlem bilgileriniz (görüşme detayı, talep ve şikayetleriniz), ayrıca aynı amaçlarla çağrı merkezi üzerinden veya şirket telefonları ile yapacağınız görüşmelerde ses kayıtlarınız işlenecektir.

Ticari İletişim Faaliyetleri

Açık rıza/onay vermeniz halinde; genel nitelikteki kampanya, avantaj, teklif, promosyon, reklamlar ve Westline’ın yer aldığı etkinliklere (fuar, bilgilendirme, söyleşi vs..) ilişkin iletilerin ticari iletişim faaliyetleri (SMS, e-posta, sesli arama) ile tarafınıza ulaştırılması/duyurulabilmesi amacıyla kimlik (ad soyadı) ve iletişim bilgileriniz (telefon numarası, e-posta, adres) işlenecektir.

Yasal Süreçler ve Kurum içi Faaliyetler

Doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, arabuluculuk, hakem heyeti, iflas, konkordato gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması, ihtarname süreçlerinin yürütülmesi, uyuşmazlıklara ilişkin görüşme ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesi, işlenen kişisel verilerinize ilişkin talepte bulunmanız halinde bu talebinizi yerine getirmek, mevzuattan doğan saklama yükümlülüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla ve kurum içi denetim, iç kontrol, test, geliştirme ve iyileştirme çalışmaları kapsamında kimlik (ad soyadı, TC kimlik numarası, kimlikte yer alan bilgiler, imza, müşteri ID numarası), iletişim (telefon numarası, e-posta adresi, adres), finans (banka hesap bilgisi, IBAN bilgisi, alacak-borç bilgisi) müşteri işlem (vergi dairesi, hizmet bedeli, ihtarname bilgileri, fatura bilgileri, senet-çek bilgileri, sözleşme bilgileri, onay/izin/aydınlatma tarihi, kanalı, yöntemi, kapsamı), işlem güvenliği bilgileriniz (IP adresi, Site üzerindeki kullanımlara ilişkin log kayıtları, Kanun kapsamında yapılan aydınlatma ve onaylara ilişkin dijital log kayıtları) işlenecektir.

Bizimle paylaşacağınız üçüncü kişilere ait kişisel verilerle (sponsor/kefil, ödeme yapan üçüncü kişi, acil durum kontakları vb.) ilgili olarak bu kişilerin bilgilendirilmeleri ve gerektiği takdirde açık rızalarının alınmasına ilişkin sorumluluk tarafınıza aittir.

 1. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarabiliriz?

Kişisel verilerinizi,

 • Tedarikçiler: Bilişim teknolojileri, pazarlama/reklam/analiz faaliyetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. konularda ürün ve hizmet desteği almak amaçlarıyla hizmet sağlayıcılarıyla (yazılım/bakım/geliştirme hizmeti alınan tedarikçiler, pazarlama/analiz, sunucu hizmeti, internet sitesi sunucu hizmeti, IP telefon hizmeti ve santral hizmeti sağlayıcıları, ticari ileti aracı hizmet sağlayıcıları, hukuki ve mali/muhasebe danışmanlık hizmeti verenler, internet sitesi ve medya planlama desteği aldığımız ajanslar),
 • Kamu Kurum Kuruluşları: Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlarla (mahkemeler, hakem heyetleri, savcılıklar, yasal kurumlar, bakanlıklar, kolluk kuvvetleri),
 • Yurtdışına aktarım: Açık rıza vermeniz halinde, talepleriniz ve ihtiyacınız göre size en uygun teklifleri yurtdışındaki iş ortaklarımızdan alabilmek amaçlarıyla iş ortaklarımız (yurtdışındaki anlaşmalı program ortağı okullar, dil kursları, iş bulma kurumları, acenteler, işletmeler, sponsor kurumlar, üniversiteler, işverenler) ve resmi kurumlar (yurtdışında ilgili ülkenin resmi kurumları, konsolosluklar, elçilikler, bakanlıklar) ve ayrıca bilişim teknolojileri, pazarlama/reklam/analiz faaliyetleri, lojistik hizmetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. konularda ürün ve hizmet desteği almak amaçlarıyla tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılarıyla (veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, anlık çevrimiçi görüntülü görüşme hizmeti sağlayan firmalar, e-posta ve ortak alan sunucu hizmeti, kargo ve kurye firmaları, pazarlama/reklam/analiz hizmet sağlayıcıları), paylaşmaktayız.
 1. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi nedir?

Kişisel verileriniz; bilgi toplama ve iletişim faaliyetleri kapsamında telefon görüşmelerimiz veya bize ilettiğiniz e-postalardaki bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi, Site, anlaşmalı diğer internet siteleri veya sosyal medya platformları üzerindeki iletişim formları ile alınan bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi, çağrı merkezi/müşteri ilişkileri süreçlerinde yapılan telefon görüşmelerinin kayıt edilmesi, katılacağınız anketler aracılığıyla, resmi kurum ve kuruluşlar tarafından dijital olarak yapılan paylaşımlar (UYAP, dava dosyası, ihtarname, tebligat vb.), Westline merkezini ziyaret etmeniz halinde güvenlik kameralarının görüntü kaydı yapması, aydınlatma yükümlülüğüne ve açık rızasına ilişkin dijital ortamlardaki kayıtların sistemlerimize kaydedilmesi gibi otomatik yöntemlerle toplanmaktadır. Ayrıca kişisel verileriniz; satış ofislerimizde/etkinliklerde/fuarlarda ve iş ortaklarımız aracılığıyla fiziksel olarak doldurduğunuz formların kaydedilmesi, fiziki olarak uygulanan anketler aracılığıyla, resmi kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan fiziki paylaşımlar (dava dosyası, ihtarname, tebligat vb.), aydınlatma yükümlülüğüne ve açık rızasına ilişkin kayıtların yazılı olarak alınması ile otomatik olmayan yöntemlerle toplanacaktır.

Kişisel verileriniz:

 • Bilgi toplama ve iletişim faaliyetlerine ilişkin olarak “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine,
 • Raporlama/istatistik/analiz ve anket süreçlerine ilişkin olarak ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine,
 • Teslim süreçlerine ilişkin olarak “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine,
 • Müşteri ilişkileri/çağrı merkezi süreçlerine ilişkin olarak “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine,
 • Yasal süreçler ve kurum içi faaliyetlere ilişkin olarak “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenecektir.

Ayrıca ticari iletişim süreçleri ve kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılmasına kapsamında kişisel verileriniz ise, bunlara ilişkin ayrı ayrı “açık rıza” vermeniz halinde bu açık rızanıza dayanarak işlenecektir. İstediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin açık rızanızı geri çekerek açık rızaya dayanan kişisel veri işleme faaliyetlerine son verebilirsiniz.

 1. Haklarınız nelerdir?

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak her zaman Kanun’un 11.maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurularınızı Veri Sorumlusu olarak Westline’a aşağıda belirtilen adresine yazılı başvuru yaparak veya sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizden e-posta göndermek suretiyle iletebilirsiniz. (İlgili talebin Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan şartlara uygun olması gerektiğini hatırlatmak isteriz.)

Adres: Cihannuma Mah. Barbaros Bulvarı Karadeniz Apt. No:29/3 (29/9) Beşiktaş, İstanbul

E-Posta: kvkk@westline.com.tr

 

Simdi Ara
Bilgi Istek Formu
preloader